I Model Rome 10

Presso Terapi - Lenf Drenaj Cihazı

ROME 10, uygun bacaklık ve kolluk uygulanması suretiyle lenf drenaj etkisi elde etmek için kullanılan basınç masaj tedavileri için kullanılan lenf drenaj cihazıdır. Rome 10 lenf drenaj cihazı tarafından verilen hava, hava miktarını ve sektörlerin içerisindeki basıncı ayarlamaya olanak veren bir mikroprosesör ile kontrol edilmektedir. Böylece damarı aşağıdan yukarıya doğru uygun olarak saran bir dalga gibi fizyolojik olarak sığamsal bir basınç yapar; bu da kan akışını ve lenfatik akımı kolaylaştırır, damarların içerisinde yer alan dokuların sıvıları yeniden soğurmasını da sağlar.

Rome 10 Lenf Drenaj Cihazı Avantajları

3 adet genel vücut programı: Müşterinin gereksinimleri ve problemlerini baz alarak değiştirilmiş, aynı anda hem bacak hem de kol programları ile çalışmayı sağlayan tedaviler.

6 adet bacak programı: Müşterinin gereksinimleri ve problemlerini baz alarak değiştirilmiş, bacaklarda 8 sektörde yapılan tedaviler.

1 adet kol programı: Uygulanan kısmın incelmesini ve sıvı boşaltımını sağlayan, 2 sektörde artan sığamsal tedavi.
Rome 10 Lenf Drenaj Cihazı

ÜST