UltraShape Power

Yeni UltraShape Power İle Kendinize Odaklanın !

Odaklanmış Atışlı Ultrason Yağ Hücresi Parçalanması ile Vücut Şekillendirme

UltraShape prosedürü anında hasarlanan yağ hücrelerinden çıkan trigliserit ve hücre artıklarının vücudun doğal fizyolojik ve metabolik yolları ile işleme tabii tutulduğu doğal yağ tasfiyesine dayanır. Bu yollar kilo kaybı esnasında yağların takip ettiği yollarla aynıdır. UltraShape'in uluslararası hakem-denetimli dergilerde yayınlanmış çoklu-merkez kontrollü klinik çalışmasında ve diğer bağımsız klinik çalışmalarda alınan sonuçlar göstermiştir ki açığa çıkan trigliseritlerin kanda veya karaciğerde birikimi klinik olarak önem arz edecek miktarlara ulaşmamaktadır.

İnvaziv Olmayan Güvenli ve Etkin Vücut Şekillendirme

UltraShape sadece istenilen derinlikteki subkutan yağı hedefleyerek, sınırlanmış fokal hacme dönüşen ultrason enerjisinin akustik dalgalarını yayarak çalışır. Geleneksel ultrason teknolojisinden farklı olarak, UltraShape’in enerjisi atımlı ultrason dalgaları gönderir, böylece sıcaklık artışları üzerinde kontrolü sağlarken (0.5 C’den daha az bir artış), yağ yıkımını anında, seçici ve mekanik olarak, termal etki olmadan gerçekleştirir.

  • Anında, seçici ve uzun etkili yağ hücresi hasarı oluşturan, etkisi klinik olarak kanıtlanmış odaklanmış atışlı (termal etkili olmayan) ultrason teknolojisi kullanır.
  • Tedavi edilecek bölgede homojen yağ yıkımı sağlar – düzensizlikler oluşmaz.
  • Odaklanmış atışlı ultrason teknolojisi sayesinde zedelenme, şişme veya eve kapanmaya sebep olmaz.
  • Konforlu ve basit tedavi prosedürüne sahiptir.
  • Birkaç hafta içinde uzun süre kalıcı, ölçülebilir sonuçlar elde edilir.
  • Yan etkisi bildirilmemiş, yüksek hasta memnuniyetli tedaviye imkan tanır.

Yeni U-Sculpt Ultrason Uygulama Başlığı

Daha hafif, ergonomik olarak tasarlanmış, tek odaklı bu uygulama başlığı ortalama 100 tedavi için 80.000 atıştan daha fazlasını gerçekleştirebilir. U-Sculpt üst karın, alt karın, gövdenin yanları ve uyluğun dış tarafları gibi küçük alanları tedavi etmek için tasarlanmıştır ve odaklı, termal olmayan ultrason teknolojisini kullanır.

Mekanik yağ hücresi yıkımı için tek odaklı ultrason teknolojisi
Hafif, ergonomik tasarım
Küçük bölgelerin tedavisi için
Daha uzun ömürlü

U-Sculpt Tek Odaklı Ultrason

Küçük, hafif, ergonomik tasarlanmış
Üst ve alt karın, gövdenin yanları ve uylukların dış taraflarını tedavi etmek için kullanılır.

Cildin 15mm'ye kadar inebilen odaklanmış noktalardaki yağı tedavi etmek için tasarlanmıştır.

Anında Seçici Yağ Hücresi Yıkımı

UltraShape'in klinik etkinliği ve güvenlik profili uluslararası hakem-denetimli dergilerde yayınlanmış, çoklu-merkezli kontrollü klinik çalışmalar ve 600'den fazla hastada yapılmış bağımsız klinik çalışmalarla desteklenmiştir.

Güvenliği ve Etkinliği Klinik Olarak Kanıtlanmış

UltraShape Klinik Çalışmaları – Karın, gövdenin yanları ve uyluk

Etkinlik

• Çevresindeki kan damarları, sinirler ve bağ dokusuna zarar vermeden anında oluşan yağ hücresi hasarı histolojik kanıtlarla onaylanmıştır.
• Yağ kalınlığındaki azalmalar bilgisayarlı tomografilerle gösterilir
• Ortalama bölgesel incelme 3.5 ile 6.3 cm (1) arasında değişir (karın, gövdenin yanları ve uyluklarda) Memnuniyet
• Ortalama hasta memnuniyeti %86 ile %94 (1) arasında değişir(karın, gövdenin yanları ve uyluklarda)
Güvenlik
• Hastaların çoğu tedavi süresince veya tedavi sonrasında hiç ağrı veya rahatsızlık bildirmemiştir. (yukarıda bahsedilen klinik çalışmalarda)
• Normal kan profilleri güvenli yağ atılımını doğrulamıştır.3
• 200.000'den fazla hasta tedavisinde tedavi ile ilgili hiç ciddi yan etki rapor edilmemiştir. (yukarıda bahsedilen klinik çalışmalarda)

ÜST